Bildiri Gönderimi

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 8 Nisan 2016

Online Bildiri Sistemi İçin Tıklayınız

Genel İlkeler:

Bildiriler yalnızca Sempozyum web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecektir.

Gönderilen Özetler, sempozyum bilim kurulunca  değerlendirilecek; kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.

Bildiriler Poster veya Sözel olarak sunulacaktır.

Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.

Bildiri konularının ana temalara uygun olmaları beklenmektedir.

Özeti: Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Öneriler bölümünden oluşturulmalıdır.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500  kelimeyi geçmemelidir.

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları :

1) Her bir poster yatay ekseni 70 cm. düşey ekseni 90 cm. olan alanda sergilenecektir. Bu boyutları aşan posterler sergilenmeyecektir.

2) Posterdeki yazılar bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.

 

Sözel bildiri alanında  birinci,  ikinci  ve  üçüncü  seçilerek ödül verilecektir.

Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.