Bilimsel Program

09:00               Kayıt

09:15-09:45    Açılış Konuşmaları

Dr. Zehra GENÇEL EFE    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve  Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Doç.Dr. Akın SİVASLIOĞLU   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve  Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ateş KARATEKE   Ürojinekoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Enver ALTAŞ         İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve  Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi

Prof. Dr. Behzat ÖZKAN    İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

 

I.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Behzat ÖZKAN

                                 Uzm.Hemş.Serap TOKSOY

09:45-10:00    Pelvis anatomisi 

                      Doç.Dr.Akın SİVASLIOĞLU

10:00-10:15    İnkontinans epidemiyolojisi ve risk faktörleri

                      Yrd.Doç.Dr. Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ

10:15-10:30    İnkontinant hastanın değerlendirilmesi

                      Doç.Dr.Akın SİVASLIOĞLU

10:30-10:45    İnkontinans tansında ürodinaminin yeri

                      Doç.Dr.Hülya DEDE

10:45-11:00    Tartışma

11:00-11:15    Çay/Kahve arası

II.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Sefa KELEKÇİ

                                 Doç.Dr.Çetin AYDIN       

11:15-11:30    SUİ ve POP'da cerrahi tedavi

                      Prof.Dr.Ateş KARATEKE

11:30-11:45    Üriner inkontinansta medikal tedavi

                      Doç.Dr.Hülya DEDE

11:45-12:00    Kozmetik Jinekoloji

                      Doç.Dr.Aşkın YILDIZ

12:00-12:15    Pelvik taban kas egzersizleri kime? Nasıl?

                      Yrd.Doç.Dr.Sevtap GÜNAY UÇURUM

12:15-12:30    Gebelik ve üriner inkontinans ilişkisi? Nasıl yönetilmeli?

                      Yrd.Doç.Dr.Ummahan YÜCEL

12:30-12:45     Tartışma

 

12:45-13:30    Yemek

 

III.OTURUM 

Video sunumları: Doç.Dr.Akın SİVASLIOĞLU

13:30-14:00    TVT, TOT, Miniaskı

Posterior IVS

Meş ile Ön+Apikal kompartman tamiri

Vajinal histerektomi

Meş erozyon yönetimi

IV.OTURUM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ

                                 Prof.Dr. Neriman SOĞUKPINAR

14:00-14:15    Üriner inkontinansta pre ve post op bakım

                      Yrd.Doç.Dr. Hacer GÜLEN SAVAŞ

14:15-14:30    POP'da pre ve post op bakım

                      Doç.Dr.Ayden ÖZKAN ÇOBAN

14:30-14:45    Pelvik taban disfonksiyonunda hemşirenin rolü

                      Doç.Dr.Kerziban YENAL

14:45-15:00    Pelvik taban ve seksüel disfonksiyon

                      Doç.Dr. Sevgi ÖZKAN

15:00-15:15    Aşırı aktif mesane sendromu ve hemşirelik

                      Öğr.Gör.Ekin Dila TOP

15:15-15:30    Tartışma

15:30-15:45    Çay/Kahve arası

V.OTURUM

Oturum Başkanları: Doç.Dr. Yasemin TOKEM

                                 Doç.Dr.Kerziban YENAL

15:45-16:30           Sözel Bildiri Sunumları

 

16:30-17:00    GENEL DEĞERLENDİRME VE SERTİFİKASYON